IELTS

IELTS sertifikati sizning ingliz tilini bilish darajangizni, siz ishlashni rejalashtirgan universitet yoki kompaniya talablariga javob berishini rasmiy tasdiqlaydi. Ba'zi universitetlar va ish beruvchilar har qanday xalqaro ingliz tili imtihonini qabul qiladilar, boshqalari esa IELTS talab qiladi.

Subject picture
Mazmun
IELTS
Dars-1 Mavzu: "Writing". Unit: 1 "Vocabulary Booster, Education (part I)".
Bepul
IELTS
Dars-1 Mavzu: "Writing". Unit: 1 "Vocabulary Booster, Education (part I)".

"Vocabulary Booster, Education (part I)"

Bepul
Dars-1 Mavzu: "Writing" Unit: 1 "Vocabulary Booster, Education (part II)".
IELTS
Dars-1 Mavzu: "Writing" Unit: 1 "Vocabulary Booster, Education (part II)".

"Vocabulary Booster, Education (part II)"

Dars-3 Mavzu: "Reading". Unit: 1.
IELTS
Dars-3 Mavzu: "Reading". Unit: 1.

"Reading"

Dars-4 Mavzu: "Vocabulary". Unit: 1/2.
IELTS
Dars-4 Mavzu: "Vocabulary". Unit: 1/2.

"Vocabulary"

Dars-5 Mavzu: "Writing task: 1". "Unit: 2".
IELTS
Dars-5 Mavzu: "Writing task: 1". "Unit: 2".

"Writing"

Dars-6 Mavzu: "Writing". Unit: 2 "Task: 2 + Globalisation, Vocabulary".
Bepul
IELTS
Dars-6 Mavzu: "Writing". Unit: 2 "Task: 2 + Globalisation, Vocabulary".

"Task: 2 + Globalisation, Vocabulary"

Bepul
Dars-7 Mavzu: "Reading". Unit: 2 "The importance of the past".
IELTS
Dars-7 Mavzu: "Reading". Unit: 2 "The importance of the past".

"The importance of the past"

Dars-8 Mavzu: "Vocabulary". Unit: 3 "Speaking part - 2/3".
IELTS
Dars-8 Mavzu: "Vocabulary". Unit: 3 "Speaking part - 2/3".

"Speaking part - 2/3"

Dars-9 Mavzu: "Writing". Unit: 3 "Task: 1".
IELTS
Dars-9 Mavzu: "Writing". Unit: 3 "Task: 1".

"Writing"

Dars-10 Mavzu: "Writing" Unit: 3 "Task: 2 + Vocabulary, Technology".
IELTS
Dars-10 Mavzu: "Writing" Unit: 3 "Task: 2 + Vocabulary, Technology".

"Task: 2 + Vocabulary, Technology"

Dars-11 Mavzu: "Reading". "Unit: 3".
IELTS
Dars-11 Mavzu: "Reading". "Unit: 3".

"Reading"

Dars-12 Mavzu: "Listening". Unit: "4 + Vocabulary".
IELTS
Dars-12 Mavzu: "Listening". Unit: "4 + Vocabulary".

"Listening"

Dars-13 Mavzu: "Writing". Unit: 4 "Task: 1".
IELTS
Dars-13 Mavzu: "Writing". Unit: 4 "Task: 1".

"Writing"

Dars-14 Mavzu: "Writing". Unit: 4 "Task: 2 + Vocabulary".
IELTS
Dars-14 Mavzu: "Writing". Unit: 4 "Task: 2 + Vocabulary".

"Writing"

Dars-15 Mavzu: "Vocabulary". Units: 5/6.
IELTS
Dars-15 Mavzu: "Vocabulary". Units: 5/6.

"Vocabulary"

Dars-16 Mavzu: "Reading". Unit: 4.
IELTS
Dars-16 Mavzu: "Reading". Unit: 4.

"Reading"

Dars-17 Mavzu: "Writing". Unit: 5 "Task: 1".
IELTS
Dars-17 Mavzu: "Writing". Unit: 5 "Task: 1".

"Writing"

Dars-18 Mavzu: "Writing". Unit: 5 "Task: 2".
IELTS
Dars-18 Mavzu: "Writing". Unit: 5 "Task: 2".

"Writing"

Dars-19 Mavzu: "Vocabulary". Unit: 19 "The media".
IELTS
Dars-19 Mavzu: "Vocabulary". Unit: 19 "The media".

"The media"

Dars-20 Mavzu: "Reading". Unit: 5.
IELTS
Dars-20 Mavzu: "Reading". Unit: 5.

"Reading"

Dars-21 Mavzu: "Vocabulary". Units: 7/8.
IELTS
Dars-21 Mavzu: "Vocabulary". Units: 7/8.

"Vocabulary"

Dars-22 Mavzu: "Writing". Unit: 6 "Task: 1".
IELTS
Dars-22 Mavzu: "Writing". Unit: 6 "Task: 1".

"Writing"

Dars-23 Mavzu: "Writing". Unit: 6 "Task: 2".
IELTS
Dars-23 Mavzu: "Writing". Unit: 6 "Task: 2".

"Writing"

Dars-24 Mavzu: "Vocabulary". Unit: 13 and Unit: 23.
IELTS
Dars-24 Mavzu: "Vocabulary". Unit: 13 and Unit: 23.

"Vocabulary"

Dars-25 Mavzu: "Reading". Unit: 6.
IELTS
Dars-25 Mavzu: "Reading". Unit: 6.

"Reading"

Dars-26 Mavzu: "Vocabulary". Unit: 10 "Vocabulary Booster, outer space".
IELTS
Dars-26 Mavzu: "Vocabulary". Unit: 10 "Vocabulary Booster, outer space".

"Vocabulary Booster, outer space"

Dars-27 Mavzu: "Writing". Unit: 7 "Task: 1".
IELTS
Dars-27 Mavzu: "Writing". Unit: 7 "Task: 1".

"Writing"

Dars-28 Mavzu: "Writing". Unit: 7 "Task: 2".
IELTS
Dars-28 Mavzu: "Writing". Unit: 7 "Task: 2".

"Writing"

Dars-29 Mavzu: "Reading". Unit: 7.
IELTS
Dars-29 Mavzu: "Reading". Unit: 7.

"Reading"

Dars-30 Mavzu: "Vocabulary". Unit: 20 "Vocabulary Booster, Arts".
IELTS
Dars-30 Mavzu: "Vocabulary". Unit: 20 "Vocabulary Booster, Arts".

"Vocabulary Booster, Arts"

Dars-31 Mavzu: "Vocabulary". Units: 11/12.
IELTS
Dars-31 Mavzu: "Vocabulary". Units: 11/12.

"Vocabulary"

Dars-32 Mavzu: "Writing". Unit: 8 "Task: 1". "Future tenses".
IELTS
Dars-32 Mavzu: "Writing". Unit: 8 "Task: 1". "Future tenses".

"Future tenses"

Dars-33 Mavzu:"Writing". Unit: 8 "Task: 2".
IELTS
Dars-33 Mavzu:"Writing". Unit: 8 "Task: 2".

"Writing"

Dars-34 Mavzu: "Reading". Unit: 8.
IELTS
Dars-34 Mavzu: "Reading". Unit: 8.

"Reading"

Dars-35 Mavzu: "Vocabulary". Unit: 9.
IELTS
Dars-35 Mavzu: "Vocabulary". Unit: 9.

"Vocabulary"

Dars-36 Mavzu: "Vocabulary". Unit: 15 "Vocabulary Booster, environment".
IELTS
Dars-36 Mavzu: "Vocabulary". Unit: 15 "Vocabulary Booster, environment".

"Vocabulary Booster, environment"

Dars-37 Mavzu: "Writing". Unit: 9 "Task: 1".
IELTS
Dars-37 Mavzu: "Writing". Unit: 9 "Task: 1".

"Writing"

Dars-38 Mavzu: "Writing". Unit: 9 "Task: 2".
IELTS
Dars-38 Mavzu: "Writing". Unit: 9 "Task: 2".

"Writing"

Dars-39 Mavzu: "Reading". Unit: 9.
IELTS
Dars-39 Mavzu: "Reading". Unit: 9.

"Reading"

Dars-40 Mavzu: "Vocabulary". Units: 14/16.
IELTS
Dars-40 Mavzu: "Vocabulary". Units: 14/16.

"Vocabulary"

Dars-41 Mavzu: "Writing". Unit: 10 "Task: 1".
IELTS
Dars-41 Mavzu: "Writing". Unit: 10 "Task: 1".

"Writing"

Dars-42 Mavzu: "Writing". Unit: 10 "Task: 2".
IELTS
Dars-42 Mavzu: "Writing". Unit: 10 "Task: 2".

"Writing"

Dars-43 Mavzu: "Reading". Unit: 10.
IELTS
Dars-43 Mavzu: "Reading". Unit: 10.

"Reading"

Dars-44 Mavzu: "Vocabulary". Unit: 18.
IELTS
Dars-44 Mavzu: "Vocabulary". Unit: 18.

"Vocabulary"

Dars-45 Mavzu: "Vocabulary". Unit: 17.
IELTS
Dars-45 Mavzu: "Vocabulary". Unit: 17.

"Vocabulary"