Ingliz tili

Ingliz tilini o'rganish orqali siz nafaqat tilning so'z boyligi va grammatikasi bilan tanishasiz, balki dunyo qarashingizni sezilarli darajada kengaytirasiz.

Subject picture
Mazmun
Beginner
Dars-1 Topic: "Countries/Nationalities" Grammar: "Am/Is/Are".
Bepul
Beginner
Dars-1 Topic: "Countries/Nationalities" Grammar: "Am/Is/Are".

Ingliz tili

Bepul
Elementary
Dars-1 Topic: "Personal information". Grammar: "to be, have got, can".
Bepul
Elementary
Dars-1 Topic: "Personal information". Grammar: "to be, have got, can".

Elementary

Bepul