Matematika

Matematika tahlil qilish va tizimlashtirish uchun fikrlashni rivojlantiradi; qonuniyatlarni topish va sabab-oqibat munosabatlarini o'rnatish; asoslash va xulosalar chiqarish; mantiqiy, strategik va mavhum fikrlash.

Subject picture
Bu Fan hozirda ishlab chiqilmoqda. Bizning jamoamiz sizga eng yaxshi ta'lim tajribasini taqdim etish uchun ideal sifat darajasiga erishish uchun qattiq ishlaydi.