Fizika

Umumiy va ixtisoslashtirilgan fizika mashg'ulotlari shaxsning modellarda fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Rivojlangan model fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan shaxs hodisalarni tahlil qilish va ularning sabablari va oqibatlarini tushunishga qodir. Bunday mahorat esa qaysi fan bilan bog'liq bo'lmasin, har qanday faoliyat sohasida zarurdir.

Subject picture
Bu Fan hozirda ishlab chiqilmoqda. Bizning jamoamiz sizga eng yaxshi ta'lim tajribasini taqdim etish uchun ideal sifat darajasiga erishish uchun qattiq ishlaydi.